อาหารใต้ อาหารปักษ์ใต้ดั้งเดิมมีรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจากทางภาคใต้เคยเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าสำหรับผู้ค้าจากอินเดีย จีน และชวา ซึ่งทำให้เกิดวัฒนธรรมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวอินเดียใต้ ที่มาของการใช้เครื่องเทศในการปรุงอาหารได้กลายเป็นอิทธิพลอย่างมาก อาหารใต้ทั่วไป มีลักษณะเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารพื้นเมืองและอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู ซึ่งได้มาจากการหมักปลาทะเลสดผสมกับเมล็ดเกลือ และคล้ายกับอาหารมาเลเซีย อาหารปักษ์ใต้จึงมีรสเผ็ดร้อนกว่าภาคอื่น และเนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ ทั้งสองฝั่งของมหาสมุทรจึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารทะเล ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง เนื่องจากในท้องทะเลมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย อาหารทะเลจึงเป็นอาหารหลักของชาวใต้ส่วนใหญ่ และมีกลิ่นคาว อาหารปักษ์ใต้นำเครื่องเทศมาดับกลิ่นคาว อาหารปักษ์ใต้มีสีเหลืองจากขมิ้นเกือบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น แกงใต้ปลา แกงส้ม พริกแกง ปลาทอด ไก่ทอด และกับอาหารรสจัดจ้านเช่นนี้ เลยมีผักให้กิน เพื่อลดความเผ็ดซึ่งในภาคใต้เรียกว่าผักโนห์หรือบางจังหวัดอาจเรียกว่าผักเกร็ด