อาหารภาคกลาง

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่าน มีข้าวและปลามากมายเกือบทั้งปี รวมทั้งผักผลไม้ต่างๆ จึงทำให้อาหารที่อยู่ตรงกลางมีความหลากหลาย ซึ่งหมายความว่ารสชาติของอาหารในระดับกลางไม่ได้เน้นที่รสชาติใดเป็นพิเศษ มีทั้งรสเค็ม เผ็ด เปรี้ยว หวาน เมื่อนำมาผสมกับอาหารประเภทต่างๆ นอกจากนี้ มักใช้เครื่องเทศเป็นเครื่องปรุงรส และมักใช้กะทิเป็นส่วนผสมในอาหาร อาหารจานหลักเป็นอาหารจานเดียวที่มักจะมาพร้อมกับเครื่องเคียง เช่น กินกับน้ำพริกบนเรือ ยำหมูหวาน น้ำปลาหวานสะเดา เป็นต้น จุดเด่นอยู่ที่ว่าอาหารในภาคกลางมักถูกคิดค้น ผักและผลไม้ถูกแกะสลักอย่างสวยงามด้วยรูปทรงที่สลับซับซ้อน แสดงถึงเอกลักษณ์ของอาหารไทยด้วยศิลปะและวัฒนธรรมที่สวยงาม